Drogi Użytkowniku!

Chcemy, zapewnić Ci jak największy komfort użytkowania naszej witryny, dlatego zależy nam by dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez PeopleVibe Sp. z o.o. (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania znajdziesz w naszej Polityce Ochrony Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Savangard Sp. z o.o. informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PeopleVibe Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000907497 , NIP 7011041503 , REGON 389308133;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia rekrutacji na stanowisko odpowiadające kwalifikacjom osoby aplikującej, nie dłużej niż przez 4 miesiące. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych będą przetwarzane także celem kontaktu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

4) odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy rekrutacyjne, prowadzące nabór na rzecz administratora danych osobowych oraz podmioty grupy kapitałowej PeopleVibe, które prowadzą podobne rekrutacje; klienci współpracujący z PeopleVibe; kancelaria prawna;  współpracownicy PeopleVibe biorący udział w zarządzaniu prowadzący działalność gospodarczą;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego;

7) decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

9) Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

10) W zakresie realizacji uprawnień wynikających z przetwarzania Pani/Pana danych prosimy o kontakt z wykorzystaniem poczty e-mail iodo@savangard.com lub korespondencyjnie, pod adresem: PeopleVibe Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa z dopiskiem “Dane osobowe”. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych przez Savangard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartymi w ogłoszeniu o pracę w udostępnionej mi w trybie art. 13 RODO klauzuli informacyjnej”.

W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie tylko na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego, ale również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych celem kontaktu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych przez PeopleVibe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartymi w ogłoszeniu o pracę w udostępnionej mi w trybie art. 13 RODO klauzuli informacyjnej”.